Targi Pracy i Edukacji 2018

Co to jest klasa dwujęzyczna? Czym różni się klasa biologiczno-chemiczna B od klasy C? Ile potrzeba punktów rekrutacyjnych, żeby zostać przyjętym do klasy politechnicznej? Czy biologia będzie nauczana w języku angielskim? Na te i wiele innych pytań dotyczących oferty edukacyjnej naszego liceum na rok 2018/2019 odpowiadaliśmy elbląskim gimnazjalistom , ich opiekunom i rodzicom na Targach Pracy i Edukacji.
Targi już trzeci raz zorganizowane zostały w hali sportowo – widowiskowej przy Al. Grunwaldzkiej, na których zaprezentowano nie tylko oferty pracy w regionie i za granicą, ale także ofertę edukacyjną elbląskich szkół ponadgimnazjalnych.
W sumie udział w przedsięwzięciu wzięło 77 wystawców, w tym wielu pracodawców, także spoza Elbląga, 14 szkół ponadgimnazjalnych, 5 szkół wyższych z Elbląga, jak również 9 agencji zatrudnienia i cztery urzędy pracy.
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi reprezentowała silna grupa promocyjna z klas pierwszych i drugich. Uczniowie rzeczowo, merytorycznie opowiadali o życiu szkolnym i ciekawostkach, o możliwości rozwijania swoich zainteresowań, prezentowali specyfikę profilu swojej klasy. Zapraszali na lekcje pokazowe kształcenia dwujęzycznego dla potencjalnych kandydatów do klasy dwujęzycznej, które odbędą się 7 maja o godzinie 13.30 oraz na drzwi otwarte II LO zaplanowane na 24 maja 2018r. na godz. 13.00.
Serdeczne podziękowania dla grupy promującej za wspaniałą postawę uczniowską, reprezentowanie szkoły z szacunkiem i godnością i za ciężką pracę.

Oto oni:
klasa IA -Maria Danielewska, Patryk Kowalczyk, Patrycja Meger, Jakub Stokowski
klasa IB – Agata Kuc, Kaja Kuligowska
klasa ID- Paweł Budny, Michał Lewko, Łukasz Łoś, Zuzanna Marciniak, Patryk Paturalski, Maria Targońska
klasa IE – Zuzanna Borchert, Bartosz Fiedor
klasa IF - Adriana Chruszczyk, Mateusz Kiełboń, Jakub Kowalewski, Julia Kucharewicz, Jakub Molenda
klasa IIC – Julia Dąbrowska, Adrian Gorbaczewski, Julia Piekarska, Piotr Skoworon
klasa IID – Karolina Bychawska, Weronika Kozłowska, Maciej Złotowski
klasa IIE – Martin Kuczyński, Agnieszka Rawwo, Mateusz Skop


Organizatorzy targów: prezydent Elbląga Witold Wróblewski, Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu.

 

Czytaj też na

http://elblag24.pl/w-elblagu-odbyly-sie-targi-pracy-i-edukacji-zdjecia/nggallery/page/2

http://www.elblag.net/artykuly/zakonczyly-sie-elblaskie-targi-pracy-i-edukacji-zd,35407.htm

http://dziennikelblaski.pl/509109,Targi-szansa-na-znalezienie-pracy.html