Rok szkolny 2015/2016

Źródła informacji zawodowej – strony www

1. Przewodnik po zawodach - http://psz.praca.gov.pl/-/180719-przewodnik-po-zawodach-wydanie-ii
2. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej - http://www.koweziu.edu.pl/

3. Wybieram zawód - http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl/index.php?option=com_koweziu&template=informator
4. Strona internetowa Ochotniczych Hufców Pracy - http://www.ohp.pl/
5. Perspektywy - http://www.perspektywy.pl/portal/

6. Kierunki studiów - http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=171
7. Ministerstwo Edukacji Narodowej - https://men.gov.pl/

 

Ujednolicone zasady rekrutacyjne do szkół ponadgimnazjalnych

1. Zgodnie z ustaleniami z dyrektorami elbląskich szkół ponadgimnazjalnych ujednolicono przedmioty rekrutacyjne. We wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych (liceum i technikum) będą brane pod uwagę:
• obligatoryjnie: Język polski, matematyka, język obcy nowożytny
• fakultatywnie: w zależności od kierunku kształcenia:
                     a) w technikum: przedmiot związany ściśle z kierunkiem kształcenia
                     b) w liceum: biologia.


2. Zgodnie z ustaleniami z dyrektorami elbląskich szkół ponadgimnazjalnych w rekrutacji w roku 2016/2017 ustalono progi rekrutacyjne:
• liceum ogólnokształcące - 110
• technikum - 70.
 

"Mównica nie gryzie" - warsztaty z autoprezentacji

Do końca lutego, w naszej szkole, odbywały się liczne warsztaty organizowane przez projekt społecznościowy „Mównica nie gryzie!”. Uczniowie klas trzecich gimnazjum oraz kilku klas licealnych świetnie się bawili z twórcami projektu, stworzonego na kanwie organizacji non-profit "Zwolnieni z Teorii”.

Czytaj więcej...

Warsztaty w ZST

3 marca 2016r. młodzież z Gimnazjum nr 3 uczestniczyła w warsztatach „Domowe laboratorium kosmetyczne” w Zespole Szkół Technicznych. Uczniowie zwiedzili szkołę, zapoznali się z najnowszą ofertą edukacyjną i przy pomocy starszych koleżanek, w laboratorium chemicznym własnoręcznie wykonali kule do kąpieli. Dziękujemy za miłe przyjęcie.

Czytaj więcej...

O liceum - spotkania gimnazjalistów z licealistami

Uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli w spotkaniach z uczniami II LO, na których rozmawiali o tym jak wygląda nauka w liceum. Reprezentanci poszczególnych profili licealnych opowiadali swoim młodszym kolegom o tym jak wygląda ich dzień nauki w liceum, jakie mają przedmioty rozszerzone, a jakie uzupełniające. Opowiadali o swoich planach na przyszłość , o przedmiotach jakie planują zdawać na maturze i popołudniowych zainteresowaniach. Gimnazjaliści niedługo będą musieli podjąć decyzję dotyczącą ich własnej ścieżki kształcenia, a te spotkania miały na celu przybliżenie im specyfiki szkoły.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na spotkanie z ponadgimnazjalnymi szkołami zawodowymi

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2  zaprasza Rodziców i Uczniów Gimnazjum nr 3  na spotkanie informacyjne z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych w Elblągu.
Spotkanie odbędzie się 21 stycznia (czwartek) w godz. 16.30 – 18.00 w naszej szkole.

Celem spotkania będzie przedstawienie oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w zakresie szkolnictwa zawodowego.
Mamy nadzieję, że prezentacja szkół ponadgimnazjalnych pomoże w podjęciu właściwych decyzji edukacyjno-zawodowych naszym uczniom.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
 

Barometr zawodów 2016

"Barometr zawodów" to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

Czytaj więcej...