Metody poszukiwania pracy - spotkanie dla maturzystów

W listopadzie 2017r. wszystkie klasy maturalne uczestniczyły w spotkaniu z przedstawicielami Młodzieżowego Biura Pracy OHP w Elblągu. Tematem spotkania były „Metody Poszukiwania Pracy”.

Rozmawialiśmy też o kompetencjach miękkich, o tym jak ważną rolę odgrywają w naszym życiu zawodowym.