Dostosowanie warunków i form zdawania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017

Maturzyści posiadający specjalne potrzeby edukacyjne mogą ubiegać się o dostosowanie warunków i form zdawania egzaminu maturalnego.

Szczegółowe informacje zawiera Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017. - POBIERZ PDF

Zainteresowani uczniowie proszeni są o kontakt z pedagogiem szkolnym (gab.13) do 30.09.2016r.