Konkurs Wiedzy o Bankach "Wiem - na Bank"

W dniu 12 kwietnia 2010 r. o godzinie 11.00 w naszej szkole odbędzie się I edycja Konkursu Wiedzy o Bankach „Wiem - na Bank”. Do konkursu zostały zaproszone szkoły ponadgimnazjalne z miasta Elbląga oraz powiatu (w sumie 11 szkół). Współorganizatorem i jednocześnie sponsorem nagród jest Bank Spółdzielczy w Sztumie

 
Celem tego konkursu jest m.in. wprowadzenie i utrwalenie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości oraz budowanie świadomości ekonomicznej i przygotowanie młodzieży do zarządzanie finansami. 
Uczniowie biorący udział w tym konkursie mają szansę nie tylko na podniesienie swojej wiedzy, ale także na wygranie bardzo atrakcyjnych nagród (aparatu cyfrowego, odtwarzacza MP4 itd.). Jednocześnie rozpocznie się konkurs dla szkół na największą ilość ROR Junior założonych przez uczniów, w którym nagrodą jest sprzęt multimedialny.
Szczegóły w § 8 Regulaminu Konkursu „Wiem – na Bank”, który dostępny jest na stronie internetowej www.bssztum.pl oraz na stronie naszej szkoły (patrz poniżej).
 
Naszą szkołę będą reprezentowali następujący uczniowie:
1.Jakub Sikorski – III D
2. Mateusz Żarkowski – III D
3. Marcin Subocz – III D
4. Damian Dominikowski – III E
5. Radosław Falkowski – II D
 
Pomysłodawcą tego konkursu i organizatorem z ramienia szkoły  jest Pani Agnieszka Antoniuk-Rumak, która jest również opiekunem merytorycznym  naszej drużyny.
Trzymamy kciuki za „naszych”.