Rok szkolny 2010/2011

Matura 2011 - komunikat

Uwaga maturzyści!

Przypominam, że uczniowie, którzy zamierzają skorzystać z prawa zdawania egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanej do specyficznych trudności w nauce, powinni posiadać opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Opinia powinna być wydana nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny, i nie wcześniej niż na 4 lata przed terminem egzaminu maturalnego, tj. dla zdających egzamin w roku szkolnym 2010/2011 opinia powinna być wydana nie wcześniej niż 4 maja 2007r. i nie później niż 30 września 2010 r.

Uczniowie niepełnosprawni oraz przewlekle chorzy, którzy także chcą skorzystać z dostosowanych warunków egzaminu proszeni są o pilne zgłoszenie się do pedagoga szkolnego.

Więcej na stronie: www.oke.lomza.pl

Komunikat Dyrektora CKE

Zainteresowanych uczniów zapraszam do gabinetu pedagoga.
Alicja Dobrzycka
 

Stypendium szkolne 2010-11

W dniach od 1 do 15 września 2010 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2010/2011.

O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie zamieszkali na terenie Miasta Elbląg, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył kwoty 351 zł.

Wnioski należy składać w gabinecie pedagoga szkolnego lub sekretariacie szkoły.

Do wniosku należy dołączyć udokumentowany dochód wszystkich członków rodziny z miesiąca sierpnia 2010 r.

Pedagog szkolny
Alicja Dobrzycka

Więcej na stronie:
http://www.info.elblag.pl/5,19240,Stypendium-szkolne-Kto-moze-je-dostac.html
http://www.portel.pl/artykul.php3?i=44877

Stąd pobierz druk wniosku.