Stypendium szkolne 2010-11

W dniach od 1 do 15 września 2010 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2010/2011.

O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie zamieszkali na terenie Miasta Elbląg, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył kwoty 351 zł.

Wnioski należy składać w gabinecie pedagoga szkolnego lub sekretariacie szkoły.

Do wniosku należy dołączyć udokumentowany dochód wszystkich członków rodziny z miesiąca sierpnia 2010 r.

Pedagog szkolny
Alicja Dobrzycka

Więcej na stronie:
http://www.info.elblag.pl/5,19240,Stypendium-szkolne-Kto-moze-je-dostac.html
http://www.portel.pl/artykul.php3?i=44877

Stąd pobierz druk wniosku.