Rok szkolny 2012/2013

Wyprawka szkolna 2013

W związku z Rządowym programem pomocy dzieciom i młodzieży w 2013 roku „Wyprawka szkolna” informuję, że do 04 września 2013r. rodzice uczniów klas drugich liceum, uczniów słabowidząch lub niesłyszących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. 

Czytaj więcej...

Nie bądź obojętny

POMOC DLA TOMKA

Ile dasz, tyle otrzymasz, czasem z najbardziej niespodziewanej strony.

Paulo Coelho

Tomek, uczeń klasy pierwszej IV LO w Elblągu, jest osobą niepełnosprawną. Porusza się na wózku inwalidzkim, który znacznie ogranicza mu swobodę. Wózek elektryczny dałby Tomkowi większą niezależność i możliwości przemieszczania się. Sprzęt jednak jest bardzo drogi.

Włączając się do akcji kilku elbląskich szkół możemy pomóc w spełnieniu marzenia Waszego rówieśnika.

Od 1 marca 2012 zbieramy plastikowe nakrętki (po sokach, napojach, środkach chemicznych, przemysłowych itp). Potrzeba aż 40 ton, aby uzyskać potrzebną kwotę!

Każdego miesiąca korki będziemy przekazywać kolegom i koleżankom Tomka z IV LO.

Nakrętki można przynosić w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca na długiej przerwie do świetlicy szkolnej.

Im więcej osób przyłączy się do akcji, tym większa szansa pomocy Tomkowi.

pedagog Alicja Dobrzycka

Wyprawka szkolna 2012/13

UWAGA! Informacja w sprawie dofinansowania do zakupu podręczników

Zmianie ulegają kryteria dochodowe uprawniające do ubiegania się o pomoc w formie dofinansowania do podręczników szkolnych - od 1 października kryterium dochodowe będzie wynosiło 456 zł na osobę.

W związku z tym termin składania wniosków zostaje przedłużony do 4 września 2012 roku. Należy składać je bezpośrednio w szkole (wzór wniosku oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.eped.pl).

Informacja w sprawie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2012/2013 w klasach I szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Czytaj więcej...