Rok szkolny 2014/2015

Stypendium szkolne 2014/2015

Informujemy, że do dnia 15 września 2014r. (poniedziałek) można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2014/2015 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Elbląg.

Kryterium przyznania stypendium stanowi próg dochodowy 456 zł netto na jedną osobę w rodzinie pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wnioskodawca przy wypełnianiu dokumentu powinien zapoznać się z objaśnieniami załączonymi do wniosku. W tym roku szkolnym wniosek został rozbudowany w części II o szczegółowe dane dotyczące ucznia, np. płeć, drugie imię czy kraj pochodzenia, stąd prośba do wnioskodawców o rzetelne wypełnienie wniosku - wniosek niekompletny nie będzie przyjęty.

Druki wniosku pobrać można w gabinecie psychologiczno-pedagogicznym (parter, pokój 9) lub jako plik PDF.

Wypełniony wniosek składa wnioskodawca - rodzic lub pełnoletni uczeń.

Wyprawka szkolna 2014

Osobom ubiegającym się o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i młodzieży "Wyprawka szkolna 2014"  przypominamy, iż  termin składania wniosków  upływa 5 września 2014.

Wnioski wraz z niezbędną dokumentacją należy składać w gabinecie psychologiczno - pedagogicznym - pok. 9

Wyprawka szkolna 2014 - wnioski

Uczniowie uprawnieni do ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna 2014”  mogą pobierać wnioski u pedagogów do końca roku szkolnego.

Jolanta Piłat - pedagog gimnazjum

Alicja Dobrzycka - pedagog liceum

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w szkole najpóźniej do 5 września 2014 r.