Rok szkolny 2015/2016

Stypendium szkolne 2015/2016

STYPENDIA SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Informuję, że trwa akcja zbierania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych  na  rok szkolny 2015/2016  dla uczniów  zamieszkałych  na  terenie Gminy Miasta Elbląg.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w gospodarstwie domowym ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne- nie może być wyższa niż
kwota 456 zł netto, aod 1 października br. nie może być wyższa netto niż
- 514 zł.

Do wniosku można dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające dochód rodziny - za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2015 r.) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony (wrzesień 2015 r.) – zgodnie z objaśnieniami znajdującymi się na ostatniej stronie wniosku.

Wypełnione wnioski należy dostarczyć do pedagoga szkolnego w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2015 r.

 Wnioski można pobrać:

-  w gabinecie pedagoga

-  w sekretariacie szkoły

         -  z Elektronicznej Platformy Edukacyjnej (www.eped.pl) – moduł Stypendia

Dodatkowych informacji udzielają pedagodzy szkolni.
(gimnazjum – gabinet
9, liceum – gabinet 13)

Wyprawka szkolna 2015

W związku z Rządowym programem pomocy dzieciom i młodzieży w 2015 roku „Wyprawka szkolna” informuję, że do 07 września 2015r. można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników.

Czytaj więcej...