Rok szkolny 2017/2018

Dyżury

 

 

PSYCHOLOG  - gabinet 9

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Natasza Wojtaszek
psycholog
9.00-13.00 ------------------ 8.00-11.00 13.00-16.00 ------------------

PEDAGOG GIMNAZJUM - gabinet 9

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Małgorzata
Głowacka - Lulewicz
pedagog gimnazjum
8.00-11.00 10.00-15.00 8.00-11.00 8.00-13.00 9.00-13.00

PEDAGOG LICEUM - gabinet 13

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Alicja Dobrzycka
pedagog liceum

 

10.00-14.30

10.00-11.30

12.30-14.30

9.00-12.00 10.00-14.30

8.00-10.30

11.30-13.30

Rewalidacja wzroku

8.00-9.50

14.30-15.30

11.35-12.30

14.30-15.30

8.00-8.55

 

8.50-9.50

7.00-8.00

10.35-11.30

13.30-14.30

 

 

Zajęcia dla uczniów liceum ze specyficznymi trudnościami w nauce odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach 13.30-14.30 gabinet 13.

specjalista - terapeuta A. Dobrzycka

Stypendium szkolne 2017/2018

Informuję, że trwa akcja zbierania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych  na  rok szkolny 2017/2018  dla uczniów  zamieszkałych  na  terenie Gminy Miasta Elbląg.

Kryterium dochodowe wynosi 514,00 zł netto na jednego członka gospodarstwa domowego i 634,00 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej (ucznia pełnoletniego).

Do dochodu nie wlicza się środków pobranych z Programu Rodzina 500+.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2017 r.) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony (wrzesień 2017 r.) – zgodnie z objaśnieniami znajdującymi się na ostatniej stronie wniosku.

Wypełnione wnioski należy dostarczyć do pedagoga szkolnego w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2017 r.

 Wnioski można pobrać w gabinecie pedagoga oraz sekretariacie szkoły.

Dodatkowych informacji udzielają pedagodzy szkolni.
(gimnazjum – gabinet
9, liceum – gabinet 13)