Oferta edukacyjna Liceum 2016/2017

OFERTA EDUKACYJNA
Ii Liceum Ogólnokształcącego
im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu
na rok szkolny 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 planujemy utworzenie 5 klas:

I A – językowo–prawną, humanistyczna

Przedmioty rozszerzone 2-4 do wyboru: język angielski, język polski, historia, WOS

Przedmiot uzupełniający do wyboru: historia, WOS, propedeutyka prawa, podstawy psychologii, warsztat interpretatora, retoryka, media w komunikacji, „speak easy” – konwersatorium, język angielski dla prawników, elementy lingwistyki

Twoja przyszłość: nauka w tej klasie gwarantuje Ci wszechstronny rozwój w bardzo przyjaznej atmosferze, w gronie kreatywnych, pełnych pasji młodych ludzi, zdolności i umiejętności, które tu rozwiniesz i zdawane na maturze przedmioty stanowią start do studiowania na różnorodnych kierunkach, m.in. prawnych, administracyjnych, filologicznych, dziennikarskich, artystycznych, psychologicznych, pedagogicznych, socjologicznych, językoznawczych, kulturoznawczych, humanistycznych itp.

I B i I C – biologiczno–chemiczne, medyczne

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

Przedmiot uzupełniający do wyboru: język angielski w medycynie, „speak easy” – konwersatorium, fizyka w medycynie, chemia laboratoryjna, metody badawcze w biologii

Twoja przyszłość: nauka w tej klasie gwarantuje Ci wszechstronny rozwój w bardzo przyjaznej atmosferze, w gronie ambitnych, pełnych pasji młodych ludzi; zdolności i umiejętności, które tu rozwiniesz i zdawane na maturze przedmioty stanowią start do studiowania na różnorodnych kierunkach, m.in medycznych, farmaceutycznych, psychologicznych, chemicznych, biologicznych, przyrodniczych, politechnicznych, leśniczych, rolniczych, ekologicznych, związanych z żywieniem itp.

I D – matematyczno – językową, biznesową

Przedmioty rozszerzonego wyboru: matematyka, geografia, język angielski

Przedmioty uzupełniające do wyboru: Ekonomia w praktyce, Business English- język angielski w biznesie, geografia ekonomiczna, komunikacja społeczna, matematyka w zarządzaniu, wykorzystanie narzędzi ICT w edukacji ekonomicznej.

Twoja przyszłość: nauka w tej klasie gwarantuje Ci wszechstronny rozwój w bardzo przyjaznej atmosferze, w gronie przedsiębiorczych, pełnych pasji młodych ludzi; zdolności i umiejętności, które tu rozwiniesz i zdawane na maturze przedmioty stanowią start do studiowania na różnorodnych kierunkach, m.in. ekonomicznych, biznesowych, bankowych, menadżerskich, politechnicznych, językoznawczych, lingwistycznych, geologicznych, geograficznych, matematycznych itp.

I E – matematyczno – fizyczną, politechniczną

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka

Przedmiot uzupełniający: informatyka, język angielski techniczny, „speak easy” – konwersatorium , rysunek architektoniczny, zgłębiamy tajniki fizyki

Twoja przyszłość: nauka w tej klasie gwarantuje Ci wszechstronny rozwój w bardzo przyjaznej atmosferze, w gronie ambitnych, pełnych pasji młodych ludzi; zdolności i umiejętności, które tu rozwiniesz i zdawane na maturze przedmioty stanowią start do studiowania na różnorodnych kierunkach, m.in. politechnicznych, matematycznych, fizycznych, informatycznych, ekonomicznych itp.

 

Współpracujemy z: Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Elbląską Uczelnią Humanistyczno-Ekonomiczną, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, Wyższą Szkoła Bankową w Gdańsku, Elbląskim Parkiem Technologicznym.

 

Ponadto szkoła oferuje:

 • drugi język do wyboru w grupach międzyoddziałowych: j. francuski, j. niemiecki, j. włoski, j. rosyjski, j. hiszpański
 • koła naukowe
 • zajęcia wyrównawcze
 • zajęcia sportowe, obozy sportowe letnie i zimowe
 • koła zainteresowań, zespół muzyczny, Chór, radio szkolne Baryton, wolontariat, DKK, DKF, noce filmowe, noce w bibliotece.

Nasze mocne strony:

 • W 2015 roku obchodziliśmy 70 – lat tradycji kształcenia na najwyższym poziomie, jesteśmy najstarszą szkołą średnią w Elblągu;
 • Jesteśmy szkołą wielopokoleniową, kształtującą uczniów o najwyższym potencjale intelektualnym, przedsiębiorczych, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje i umiejętności oraz motywację do samodzielnego rozwoju osobistego;
 • Odznaczeni jesteśmy znakiem jakości „SREBRNE LICEUM 2016”, w Ogólnopolskiego Rankingu „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej” 2016 uzyskaliśmy 107 miejsce - jako jedyna szkoła z Elbląga jesteśmy w elitarnym gronie najlepszych, pod względem jakości zdawanych matur i sukcesów w ogólnopolskich olimpiadach, liceów w Polsce;
 • Jesteśmy na drugim miejscu wśród liceów ogólnokształcących w województwie;
 • Wyróżnia nas 100% zdawalność i wysokie wyniki egzaminów maturalnych;
 • Kształcimy na najwyższym poziomie-nasi uczniowie uzyskują najlepsze wyniki egzaminu maturalnego w Elblągu na poziomie podstawowym i rozszerzonym;
 • Wśród naszych uczniów są laureaci i finaliści olimpiad międzynarodowych i ogólnopolskich
 • Nasi absolwenci studiują na najlepszych uczelniach;
 • Zostaliśmy wyróżnieni za Doskonałość Zarządzania Warmińsko–Mazurskiej Nagrody Jakości;
 • Według wskaźnika EWD (edukacyjnej wartości dodanej) rozwijamy potencjał uczniów, jesteśmy Szkołą Sukcesu;
 • Należymy do elitarnego grona Szkół Odkrywców Talentów, bo stwarzamy przyjazne warunki dla rozwoju osobowości i zainteresowań;
 • Dbamy o bezpieczeństwo uczniów, co potwierdza certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty: Szkoła Promująca Bezpieczeństwo;
 • Jesteśmy szkołą ekologiczną, mamy certyfikaty: Szkoła Przyjazna Środowisku, Geocertyfikat;
 • Rywalizujemy również w sporcie – jesteśmy złotymi medalistami w piłce siatkowej dziewcząt;
 • Gwarantujemy stałe zajęcia reedukacyjne dla osób z dysleksją i dysgrafią oraz rewalidacyjne;
 • Zapewniamy fachową pomoc psychologa i pedagoga;
 • Wzbogacamy program nauczania poprzez spotkania z ludźmi kultury, nauki i sztuki, lekcje w muzeach, wycieczki krajowe i zagraniczne;
 • Nasi nauczyciele poszukują najskuteczniejszych metody kierowania rozwojem uzdolnień i zainteresowań uczniów;
 • Realizujemy projekty międzynarodowej wymiany młodzieży;
 • Gwarantujemy dobre warunki lokalowe, estetycznie urządzone wnętrza, nowocześnie wyposażone pracownie oraz dwie sale gimnastyczne.

Jesteśmy szkołą wielkich możliwości, naszych absolwentów nie można kupić.

Oni potrafią się dobrze sprzedać!!

 

Pobierz PDF