Klasa dwujęzyczna - poszerzamy ofertę edukacyjną!

II Liceum Ogólnokształcące proponuje jeszcze jedną klasę w swojej ofercie edukacyjnej.

I F – klasa dwujęzyczna - pilotaż
Język angielski nauczany na poziomie dwujęzycznym – 6 godzin w tygodniu
Przedmioty rozszerzone 2-4 do wyboru - uczeń ma możliwość realizacji wszystkich rozszerzeń obowiązujących w szkole

Przedmioty nauczane systemie dwujęzycznym (wybrane treści prowadzone częściowo po polsku, częściowo po angielsku): WOS/historia i społeczeństwo, geografia, biologia/przyroda.

Dodatkowo, w ramach autorskich programów, uczniowie poznają kulturę, historię i geografię krajów anglojęzycznych w języku angielskim

Twoja przyszłość: Nauka w tej klasie pozwoli Ci na kontynuację intensywnej nauki języka angielskiego i opanowanie bogatego słownictwa angielskiego z różnych dziedzin. Pozwali to na stosowanie języka jako narzędzia w szerokim zakresie na różnych przedmiotach, a w dalszej przyszłości na różnych kierunkach studiów. Przygotowanie do matury na poziomie dwujęzycznym. Rozszerzy Twoje kompetencje językowe, co  pozwoli Ci na podjęcie studiów za granicą oraz  wspomoże skutecznie radzić sobie na europejskim rynku pracy.
http://www.truso.tv/wiadomosci/46396,dwujezyczny-oddzial-w-ii-lo