Terminarz rekrutacji Liceum 2018/2019

TERMINARZ REKRUTACJI

do II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi

 im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu

na rok szkolny 2018/2019

 

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w Elblągu na rok szkolny 2018/2019 odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez stronę: https://www.eped.pl

 

Lp.

CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

TERMINY

1.

Złożenie wnioskuo przyjęcie do II LO w Elblągu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę postępowaniu rekrutacyjnym

od 7 maja 2018r. (poniedziałek)

do 12 czerwca 2018r. (wtorek)

2.

dotyczy  rekrutacji do oddziału dwujęzycznego

Złożenie wnioskuo przyjecie do oddziału dwujęzycznegowraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę postępowaniu rekrutacyjnym

od 7 maja 2018r. (poniedziałek)

do 18 maja 2017r. (piątek)

3.

dotyczy rekrutacji do oddziału dwujęzycznego

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych

29 maja 2018r.

4.

dotyczy rekrutacji do oddziału dwujęzycznego

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna  listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji językowych

6 czerwca 2018r.

5.

Uzupełnienie wnioskuo przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 22 czerwca 2018r. (piątek)

do 26 czerwca 2018r. (wtorek)

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjecie do II LO w Elblągu oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 29 czerwca 2018r. (piątek)

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do II LO w Elblągu.

do 2 lipca 2018r. (poniedziałek)

8.

Potwierdzenieprzez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w II LO w Elblągu, w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego ( o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęciu do szkoły).

do 10 lipca 2018r.

(wtorek)

9.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do  II LO w Elblągu

11 lipca 2018r.

(środa)

Terminy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu na rok szkolny 2018/2019 są zgodne z Zarządzeniem nr 4Warmińsko–Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia  2018 r.