Dofinansowanie zakupu podręczników

W związku z Rządowym programem pomocy uczniom w 2011r. „Wyprawka szkolna” informujemy, że do dnia 6 września 2011r. rodzice/opiekunowie uczniów klas III gimnazjum oraz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (kasy I-III gimnazjum) mogą ubiegać się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników.

Maksymalny zwrot kosztu zakupu podręczników wynosić będzie 325 zł. Wnioski będzie można składać w sekretariacie szkoły także w czasie wakacji. Szczegółowe informacje dotyczące beneficjentów programu (kryteria udzielenia pomocy) oraz wnioski do pobrania  w załącznikach.

Dokumenty PDF do pobrania:

Wyprawka szkolna 2011 - informacja

Wniosek

Załącznik