Konkurs na logo ZSO

Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących ogłasza konkurs na projekt znaku graficznego (logo), który powinien składać się z dwóch, mogących funkcjonować niezależenie, emblematów szkół: „Gimnazjum nr 3” oraz „II Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka”, wchodzących w skład „Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Elblągu”, które po połączeniu dadzą spójne logo Szkoły,

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego (logo), charakteryzującego się wysokim poziomem artystycznym, spełniającym jednocześnie rolę marketingową oraz informacyjną.

Konkurs ma charakter otwarty, zgłoszenia do konkursu mogą nadsyłać wszystkie zainteresowane osoby. Prace mogą być realizowane i zgłaszane indywidualnie lub zespołowo.

2010.01.18 - Regulamin konkurs na logo ZSO