S U( p e r )b o h a t e r z y ZSO nr 2

Samorząd Uczniowski (SU) jest organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli po to, by reprezentowali ich interesy wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Członkowie Samorządu mają wpływ na życie szkoły, mogą współdecydować o sprawach jej dotyczących. Działalność Samorządu jest wspierana przez szkołę. Rolę doradcy spełnia opiekun samorządu, wybrany przez uczniów spośród nauczycieli szkoły.

Wszyscy wiemy, że Samorząd Uczniowski ZSO nr 2 przy ul. Królewieckiej 42 w Elblągu działa, bo efekty tego widzimy na co dzień. Nie zdajemy sobie jednak sprawy z tego, ile to wymaga zaangażowania. Członkowie Samorządu są jak SUperbohaterzy- czynią wiele dobrego, nie oczekując nic w zamian. By przybliżyć czytelnikom to, czym się zajmują, koło dziennikarskie przeprowadza wywiad z opiekunką SU- p. Edytą Andruszewską, szkolną bibliotekarką.

 

Ilu członków liczy SU i jak często odbywają się ich spotkania?
- W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą wszyscy uczniowie. Zarząd SU wybierany jest przez społeczność szkolną w demokratycznych wyborach i składa się z dziesięciu członków: w tym pięciu licealistów (z II LO) tylko z klas pierwszych i drugich oraz pięciu gimnazjalistów (z Gimnazjum nr 3). Samorząd jest jeden dla całego Zespołu Szkół. Oficjalnie jego spotkania odbywają się raz w miesiącu, nieoficjalnie- codziennie. Cały Zarząd każdego dnia można spotkać w szkolnej bibliotece, gdyż tam na bieżąco omawiane są wszystkie ważne dla nich i dla szkoły sprawy.

Od kogo wychodzą pomysły na różne przedsięwzięcia?
- Pomysły pochodzą z wielu źródeł- często od uczniów i nauczycieli, ale są też takie, które trzeba zrealizować obligatoryjnie- wynikają z kalendarza imprez szkolnych, miejskich, ogólnopolskich.

Czy akcjonariusze SU są samodzielni podczas organizacji akcji?
- Wszelkie akcje członków Samorządu organizowane są zawsze we współpracy z nauczycielami. Jednak podczas wewnętrznych imprez większość członków SU działa samodzielnie, tylko z nadzorem opiekuna. Jeśli akcja jest zewnątrzszkolna, uczniowie działają w porozumieniu z nauczycielami. Do końca września SU ma obowiązek przedstawić plan na bieżący rok szkolny, ale jest to tylko plan. Część działań wymuszonych jest przez okoliczności na bieżąco lub na prośbę uczniów. Na koniec roku szkolnego Samorząd Uczniowski musi złożyć raport na temat swojej działalności- tym razem z jej efektów.

Czy obowiązki związane z pełnioną przez samorządowca funkcją mogą kolidować z nauką?
- Wyniki nauczania członków SU są cały czas kontrolowane przez opiekunów, bo chcemy móc w porę reagować i zapobiegać problemom. Jednak większość uczniów, która się do nas zgłasza charakteryzuje się aktywnością na każdym polu- społecznym i naukowym i nie wykazuje problemów.

Jak wyglądają plany SU na najbliższe dni?
- 24 maja 2016r. organizujemy Drzwi Otwarte II LO i Gimnazjum Nr 3. Wkład SU w takie jak ta akcje promocyjne szkoły jest nieoceniony. Podejmujemy wiele działań marketingowych. Widać choćby nasze filmy reklamowe realizowane na różne okazje. Promowaliśmy też bluzy sportowe z logo szkoły, co było samodzielnie zorganizowanym, autorskim pomysłem członków Samorządu.

A co z atmosferą? Członkowie Samorządu spędzają ze sobą dużo czasu….
- Atmosfera naszych spotkań jest bardzo budująca, pozytywna i niezwykle przyjemna. Uczniowie są ze sobą związani, zgrani choć pochodzą z różnych klas- dlatego nie mamy problemu ze współpracą i wzajemnie sobie pomagamy. W gruncie rzeczy, my, opiekunowie, jesteśmy raczej "back office".

 

Biblioteka, w której odbywają się spotkania Uczniowskiego Samorządu szkolnego ZSO nr 2 jest miejscem wyjątkowym. Taki jest też stosunek opiekuna Edyty Andruszewskiej do młodszych współpracowników. Przyjaźń, serdeczność, wyrozumiałość to cechy, które goszczą w SU na co dzień, budując przyjazną atmosferę spotkań. Nic dziwnego, że w szkole ma miejsce tyle akcji- tematycznych, kalendarzowych, corocznych, spontanicznych, bo głowy samorządowców kipią pomysłami. Wszystkie spotykają się z ogólną aprobatą społeczności szkolnej, więc tym samym są motywacją do kolejnych kreatywnych wyzwań. A właśnie o to chodzi… Życie szkoły dzięki Samorządowi Uczniowskiemu jest weselsze, ciekawsze i czasami nieprzewidywalne.


Kamila Biłas, I a
Koło dziennikarskie