Skład Samorządu Uczniowskiego

W wyborach do Samorządu Uczniowskiego wzięło udział 311 uczniów. Głosów ważnych oddano 302, a nieważnych 9. Wyniki przedstawiają się następująco:

1. Gosieniecki Jakub – 31 głosów
2. Kondraczuk Adrianna – 95 głosów
3. Kondraczuk Damian – 39 głosów
4. Ratkowski Mikołaj – 38 głosów
5. Rumak Beniamin – 99 głosów

 

Komisja stwierdza, że wyżej wymienione osoby zostały wybrane do Samorządu Uczniowskiego ZSO 2; Gimnazjum nr 3.

Komisja wyborcza w składzie:
Katarzyna Grabowska – przewodnicząca;
Joanna Milan – członkini;
Mateusz Mizerski – członek
 

Oprac. Adrianna Kondraczuk