Rok szkolny 2014/2015

Szkoła mistrzów - zakończenie roku szkolnego 2014/2015

Stało się - rok szkolny 2014/2015 zakończony! Nie ulega wątpliwości, że jesteśmy szkołą mistrzów. Gratulujemy i dziękujemy za ciężką pracę.

W ostatnim tygodniu czerwca podczas zakończenia roku szkolnego klas trzecich Gimnazjum nr 3, a następnie pozostałych klas Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Królewieckiej w Elblągu nie brakowało pochwał, słów uznania i nagród. Złożyło się na to wiele powodów.

II LO utrzymuje pozycję lidera pośród elbląskich liceów. Ponadto jest srebrnym liceum, plasując się w ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych na bardzo wysokiej pozycji, a w województwie warmińsko- mazurskim w pierwszej dziesiątce przodujących liceów. Kurator Warmińsko- Mazurska Grażyna Przasnyska w uznaniu tegorocznych osiągnięć nadała Gimnazjum nr 3 tytuł „szkoły mistrzów”. Uczniowie tej szkoły zdobyli łącznie 42 tytuły laureata i 34 tytuły finalista przedmiotowych konkursów kuratoryjnych. 132 absolwentów Gimnazjum nr 3 na egzaminach gimnazjalnych uzyskało średni wynik określany 8 staniną na 9 możliwych.

Czytaj więcej...

Teatralne projekty gimnazjalne

Dnia 22 czerwca w auli szkolnej wybrani uczniowie klasy 3c i 3b gimnazjum pod opieką nauczyciela Barbary Marcinkiewicz przedstawiali krótkie scenki teatralne. W ramach przedmiotu Zajęcia Artystyczne w klasie trzeciej, jednym z projektów do wykonania przez uczniów jest ułożenie scenariusza teatralnego, polegającego na adaptacji wybranego tekstu literackiego.

Czytaj więcej...

Zbliżamy granicę polsko-niemiecką

Między II LO w Elblągu a Peter-Korschack-Schule z Halle z Zachodniej Westfalii od 18 lat trwa współpraca i przyjaźń, bo szkoły podczas partnerskich wymian uczniowskich odwiedzają się regularnie. Jesienią grupa polskich uczniów z opiekunami jeździ do Halle, a wiosną niemieccy koledzy przyjeżdżają do Elbląga. Dobór partnerów odbywa się na zasadzie kojarzenia zainteresowań, wieku i płci. Uczniowie korespondują ze sobą i zanim się zobaczą, stają się przyjaciółmi. Partnerzy mieszkają w domach gospodarzy, a podczas pobytu realizują program projektu. Opiekunami młodzieży w II LO są Katarzyna Lelujko i Edyta Wronowska. Tegoroczny wiosenny projekt poświęcony był „życiu w obozie koncentracyjnym”, dlatego oprócz wyjazdów do Trójmiasta, Torunia i Malborka uczniowie odwiedzili obóz w Sztutowie, aby potem w ramach warsztatów pokazać, jak wyglądało tam życie więźniów. Dodatkowo każdorazowo w programie pobytu są wspólne lekcje w szkole partnera.

Czytaj więcej...

IIE na Kaszubach

W dniach od 8 do 11 czerwca 2015 r. odbyła się wycieczka naszej klasy (IIE) do Ocypla, podczas której opiekunami byli: pani Katarzyna Cybulska, pan Jacek Cybulski, oraz pan Janusz Sulkowski.

Czytaj więcej...

Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości dla ZSO nr 2 z ul. Królewieckiej w Elblągu

Jubileusz 15-lecia konkursu Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości i XI Warmińsko-Mazurskiego Konkursu na Najlepszy Produkt i Usługę były okazją do wręczenia nagród i wyróżnień-statuetek i dyplomów-laureatom tegorocznej ich edycji podczas Gali Jakości, która miała miejsce w Olsztynie 10 czerwca 2015r.
Nagroda Jakości przyznawana jest firmom, urzędom, instytucjom i placówkom edukacyjnym w czterech kategoriach: organizacja produkcyjna, organizacja produkcyjno-usługowa, organizacja usługowa, organizacja edukacyjna.
ZSO nr 2 z Elbląga zostało wyróżnione za doskonałość zarządzania, a to się wiąże z dobrymi tradycjami szkoły, z wysokimi kwalifikacjami szkolnej kadry, z właściwym kierownictwem, umiejętnościami dyrekcji i grona pedagogicznego, które posiadają sukcesy i doświadczenie. Dyrektor szkoły pełni swoją funkcję 6 lat, co procentuje wysokimi osiągnięciami. ZSO nr 2 w Elblągu (Gimnazjum nr 3 i II LO) jest szkołą sukcesu. Z uwagi na wyniki i osiągnięcia Gimnazjum nr 3 w województwie szczyci się tytułem Złotego Gimnazjum. Wyniki maturalne uzyskane przez II LO kwalifikują je jako najlepszą szkołę w Elblągu i jedną z dziesięciu najlepszych w województwie warmińsko-mazurskim, a wysoka pozycja w ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych daje II LO tytuł Srebrnego Liceum. Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi, realizuje międzynarodowe programy edukacyjne Comenius, Erasmus, uczestniczy w obradach Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego i zalicza się do ogólnopolskiego grona Szkół Talentów. Jak dotąd jest jedyną organizacją edukacyjną i jedną z nielicznych organizacji na terenie miasta, które mogą poszczycić się Nagrodą Jakości.

Czytaj więcej...

Ukraińcy w Elblągu: Moja mała ojczyzna oczami II LO

W styczniu 2015r. II LO w Elblągu przystąpiło do konkursu na najlepszy projekt edukacyjny na temat mniejszości narodowych w Polsce - „Moja mała ojczyzna”. Szkołę reprezentowali uczniowie z klasy Ia, którzy w prezentacji multimedialnej pokazali życie, tradycję i kulturę ukraińskiej społeczności zamieszkującej teren województwa warmińsko- mazurskiego. Ukraińcy to grupa zasługująca na szczególne wyróżnienie z uwagi na sytuację geopolityczną w Europie i liczną obecność na terenie naszego kraju. Według danych narodowego spisu powszechnego ludności w 2002 r. narodowość ukraińską zadeklarowało w Polsce ponad 27 tysięcy obywateli RP, w tym w województwie warmińsko-mazurskim – około 12 tysięcy.

Czytaj więcej...

Warsztaty medialne w II LO dla miejskich trzecich klas gimnazjalnych

Zbliżająca się rekrutacja na rok 2015/ 2016 do szkół ponadgimnazjanych może być inspiracją do przedstawienia oferty szkoły w różnej formie.
II LO w Elblągu zaprosiło uczniów klas trzecich miejskich gimnazjów zainteresowanych wyborem klasy o profilu humanistycznym do udziału w warsztatach dziennikarskich, które odbyły się 9 czerwca 2015r. Bazą do pracy był projekt edukacyjny, nad którym w okresie od stycznia do czerwca 2015r. pracowała klasa humanistyczna 1a LO. Projekt poświecony był mniejszościom narodowym zamieszkującym tereny województwa warmińsko-mazurskiego. Klasa 1 a poświęciła swoją pracę Ukraińcom, a projekt przez nią opracowany został wyróżniony w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Kultur Wschodniosłowiańskich im. Cyryla i Metodego z siedzibą w Pasłęku i Warmińsko- Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. W nagrodę 1 a wraz z opiekunem Zbigniewem Wielgolaskim pojedzie w czerwcu na wycieczkę edukacyjną do Warszawy.

Czytaj więcej...

II LO "Twarzą w twarz" z przyjaciółmi młodzieży

Portel społecznościowy ekulturalni.pl, Elbląskie Stowarzyszenie Parkour, Stowarzyszenie Elbląg Europa, Elbląski Oddział Abstrakcyjny to tylko część tych organizacji, którym nie jest obcy los elbląskiej młodzieży. CSE „Światowid” gościło 26 maja 2015r. uczniów klas pierwszych II LO w Elblągu, zainteresowanych inicjatywami, jakie są podejmowane na rzecz lokalnej młodzieży. Spotkanie w ramach cyklu „Twarzą w twarz” poprowadziła redaktor portalu ekulturalni.pl Zuzanna Gajewska.

Czytaj więcej...

Warto być przedsiębiorczym

Młodzieżowa Rada Miasta w Elblągu we współpracy z Stowarzyszeniem Elbląg Europa podejmuje ciekawe dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych tematy. Z ich inicjatywy 12 maja 2015r. w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu odbyła się konferencja „Biznes, po prostu".
Uczniowie II LO są członkami Młodzieżowej Rady Miasta. Dzięki ich inicjatywie koledzy i rówieśnicy z elbląskich szkół poznają problemy i oferty rynku. Tym razem dowiedzieli się czy warto być przedsiębiorczym, dlaczego warto być aktywnym oraz jak dobrze zacząć swoją karierę w biznesie.

Czytaj więcej...

Biznes. Po prostu.

Biznes po prostu to konferencja organizowana przez Młodzieżową Radę Miasta we współpracy z Stowarzyszeniem Elbląg Europa.
Celem wydarzenia jest promocja postawy przedsiębiorczej wśród uczniów z elbląskich szkół ponadgimnazjalnych.

Podczas spotkania odbędzie się 5 prelekcji skierowanych do młodzieży na temat tego jak być przedsiębiorczym, dlaczego warto być aktywnym oraz jak dobrze zacząć swoja karierę w biznesie.
Konferencja rozpocznie się 12 maja 2015 roku o godzinie 10.00 w Ratuszu Staromiejskim przy ulicy Stary Rynek 25, w Elblągu.

Czytaj więcej...