Hala sportowa przy ZSO nr 2 już otwarta!

Boisko do kosza, boisko do piłki ręcznej, boisko do piłki siatkowej, kort tenisowy w lekkiej konstrukcji namiotowej wraz z zapleczem sanitarnym, technicznym i szatniami z możliwością korzystania przez cały rok dzięki zadaszeniu- to nowy nabytek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr przy ul, Królewieckiej 42 w Elblągu. Na taki obiekt sportowy szkoła czekała wiele lat. Do tej pory lekcje wychowania fizycznego odbywały się na boisku szkolnym i w niewielkiej zabytkowej hali sportowej, gdzie trudno było połączyć młodzieżowe grupy międzyoddziałowe, a także zadbać o rozwój fizyczny wychowanków szkoły w odpowiedni sposób.

Dzięki wkładowi finansowemu pochodzącemu od samorządu lokalnego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, a także dzięki środkom własnym szkoły od 20 marca 2015r. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Elblągu- II LO i Gimnazjum nr 3 cieszą się pięknym potężnym „Iglo”, które pomieści w czasie jednej lekcji wiele klas i pozwoli na odbywanie przez nie różnych ćwiczeń. Ponadto klasy sportowe i Szkolny Ośrodek Siatkarski, działający przy szkole od trzech lat, będą tu realizować swoje treningi niezależnie od pogody.
-Jakie emocje towarzyszą otwarciu nowej hali sportowej?- pytam uczniów ZSO nr2.
Karolina, I c LO: Wreszcie będziemy mogli grać w piłkę ręczną i uprawiać różne inne dyscypliny sportowe, bo w Iglo jest dużo miejsca. Nie możemy się tego doczekać. Ani deszcze, ani wiatr już nie są nam straszne. Bardzo się cieszymy, bo choć do tej pory nauczyciele starali się, by nasz w-f nie był nudny, aż trudno sobie wyobrazić jak fajnie będzie teraz na tych lekcjach.
- Jakie macie plany i oczekiwania wobec nowej sali sportowej?- pytam nauczycieli wychowania fizycznego.
Adam Matwiejczuk: Jesteśmy podekscytowani nowymi wyzwaniami. Będziemy mieli do dyspozycji niewyobrażalnie dużo przestrzeni. Na pewno wszyscy- młodzież i my- odetchniemy. Zrealizujemy niejedno, co do tej pory było niemożliwe.
Jolanta Kulas: Przed nami stoją wyzwania organizacyjne, podziały grup i miejsca na dyscypliny sportowe. Wszyscy jesteśmy pełni energii i chęci do realizacji nowych celów. Cieszymy się na myśl, że są szanse na rozwój SOS-u.
Uroczystość otwarcia hali sportowej zaszczycili zaproszeni goście. Towarzyszyli im gospodarze oraz uczniowie- w tym uczennice klas sportowych SOS oraz Akademii SOS, jak też nauczyciele ZSO nr 2. Wśród gości znaleźli się: dyrektor biura Senatora Witolda Gintowt- Dziewiałtowskiego- Antoni Bramowicz, Wicewojewoda Warmińsko- Mazurska Grażyna Kluge, Marszałek Województwa Warmińsko- Mazurskiego Gustaw Brzezina, Prezydent miasta Elbląga Witold Wróblewski, Radni Rady Miejskiej Marek Burhard i Jan Redzimski, przedstawiciele Siatkarskich Ośrodków Szkolnych – koordynatorzy Krzysztof Felczak i Mieczysław Korzeniewski, projektanci hali Zbigniew Kuśmierz i Paweł Rzeczycki, wykonawca hali Antoni Klecha, kierownik budowy Elżbieta Gieda- zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg, przewodniczący ZNP Gerard Przybylski, wieloletnia dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego Izabela Babraj, przewodnicząca Rady Rodziców Małgorzata Sowicka.

Otwarcie uświetnił pokaz sportowy- układ taneczny uczniów klas gimnazjalnych 1b i 1d, przygotowany przez opiekunkę Barbarę Marcinkiewicz. Prezydent Witold Wróblewski, doceniając zaangażowanie swojego poprzednika Jerzego Wilka, podkreślił znaczenie ośrodka sportowego w życiu społeczeństwa szkolnego i miejskiego, a także podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania. Z biura senatora Gintowt- Dziewiałtowskiego napłynęły gratulacje i życzenia sukcesów sportowych. Marszałek Województwa wyraził przekonanie, że inwestycja w proces dydaktyczny i w rozwój młodzieży sprzyja utrzymaniu oświaty w gminie Elbląg na dobrym poziomie. Pani Wojewoda Grażyna Kluge gratulowała zaangażowania w dzieło budowy nowej bazy sportowej, mając nadzieję na to, że ta będzie sprzyjała rozwojowi młodzieży właściwemu dla XXI w. Według Wojewody taka hala to kolejna perełka na drodze budowy infrastruktury sportowej miasta. Nieobecni przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki w liście, który został odczytany zebranym, gratulowali sukcesu związanego z budową hali sportowej, sprawnej realizacji inwestycji, jednocześnie widząc jej wpływ na poprawę kondycji fizycznej mieszkańców Elbląga i wychowania kolejnych pokoleń polskich sportowców. Z Ministerstwa Sportu i od pana posła Pawła Papke- prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej spłynęły życzenia sukcesów w rozwoju infrastruktury sportowej na terenie miasta oraz tego, by nowa hala spełniała pokładane w niej nadzieje.
Pani dyrektor ZSO nr 2 Agnieszka Jurewicz podziękowała w imieniu własnym, nauczycieli i uczniów szkoły- użytkowników hali sportowej za stworzenie nowego obiektu sportowego, za okazaną szkole pomoc i wsparcie przy realizacji inwestycji, która zajęła dwa lata. Wyraziła nadzieję, że budowa hali zainicjuje proces modernizacji infrastruktury sportowej i zaplecza dydaktycznego szkoły. W takiej szkole- według niej- będzie się dobrze uczyło i pracowało. Przedstawiciele władz, dyrektor szkoły i uczennica Dominika Gierszewska przecięli wstęgę, uroczyście otwierając halę sportową i oddając ją do użytku. Występy w wykonaniu cheerleaderek „Cheer Cadmans” i „Cheerleaders” Elbląg, a także pokaz umiejętności siatkarskich zaprezentowanych przez uczniów SOS przy Gimnazjum nr 3 sprzyjały atmosferze radości, a podniosłość uroczystości dopełniło wręczenie przez dyrektor ZSO nr 2 Agnieszkę Jurewicz pamiątkowych statuetek i medali zaproszonym gościom. Szczególne podziękowania przypadły p. Joannie Marciniak – kierownik gospodarczej ZSO nr 2, dzięki której realizowane są w szkole wszystkie remonty i inwestycje. Całość imprezy zwieńczył poczęstunek z atrakcjami.
„Każdy nowoczesny i funkcjonalny obiekt sportowy to inwestycja w przyszłość. Działa na naszą wyobraźnię, ożywia emocje, tym samym współtworząc atrakcyjną wizję uprawiania sportu w każdej postaci i w każdym wieku. Służy więc propagowaniu zdrowego, aktywnego stylu życia wśród społeczeństwa.” – Słowa dyrektor Departamentu Infrastruktury Sportowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki Aleksandry Płucińskiej niech będą dla ZSO nr 2 wyzwaniem i celem do realizacji nie tylko w najbliższym czasie.
Dorota Radomska
rzecznik prasowy II LO