"Agrafkowe" stypendia 2012/2013

Program Stypendialny „Agrafka" wspiera młodych i zdolnych w edukacji.

Wnioski stypendialne można składać do 13 lipca br. w biurze Fundacji Elbląg.

Program Stypendialny „Agrafka" realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce m.in. we współpracy z Fundacją Elbląg. Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie młodych ludzi do dalszego rozwoju i pracy na rzecz społeczności lokalnej poprzez wsparcie utalentowanych i niezamożnych uczniów z małych społeczności dotkniętych problemem bezrobocia i marginalizacji.

 

„Agrafkowe" stypendia kierowane są w szczególności do gimnazjalistów, licealistów i studentów wybitnie utalentowanych w określonej dziedzinie: nauk ścisłych, humanistycznych i artystycznych, pochodzącym z niezbyt zamożnej rodziny, przede wszystkim mieszkających w małej miejscowości, mających ciekawy pomysł na własny rozwój.

 

Stypendium jest przyznawane na okres roku szkolnego w wysokości do 300 zł miesięcznie. Może być ono przeznaczone m.in. na opłacanie czesnego, kursów i zajęć pozalekcyjnych czy zakup podręczników.

Regulamin Programu Stypendialnego „Agrafka" oraz wniosek dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Elbląg www.fundacja.elblag.pl bezpośrednio w biurze Fundacji.

Wypełnione wyłącznie komputerowo wnioski wraz z załącznikami należy dostarczyć  do 13 lipca 2012r. do biura Fundacji Elbląg przy ul. Zw. Jaszczurczego 17 w Elblągu.

Dodatkowych informacji udziela Karolina Trojan - tel. 55 236 98 88.

Regulamin AGRAFKA 2012-2013

Źródło: www.fundacja.elblag.pl