Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych w II semestrze

Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych w II semestrze roku szkolnego 2011/2012:

 

Gimnazjum Liceum
- 24 kwietnia
25 kwietnia 25 kwietnia
26 kwietnia 26 kwietnia
30 kwietnia 30 kwietnia
2 maja 2 maja
4 maja 4 maja
8 maja 8 maja
10 maja 10 maja
8 czerwca 8 czerwca