"Kryteria oceny współczesnej poezji" - relacja

W poniedziałek 12 marca naszą szkołę odwiedził Andrzej Krzysztof Waśkiewicz - poeta, pisarz, historyk XIX-wiecznej literatury, edytor, redaktor i kronikarz, aktywnie działający w środowisku literackim. Został zaproszony przez II Liceum Ogólnokształcące oraz Autorski Klub Autorów SEKA , by spotkać się z uczniami klas humanistycznych i omówić „Kryteria oceny współczesnej poezji”.

Uczniowie nie wiedzieli, co ich czeka na spotkaniu. Tematyka zdecydowanie odbiegała od tego, czego uczymy się na zajęciach szkolnych. Pan Waśkiewicz zaczął od opowieści o swoim dzieciństwie, które zdecydowanie wpłynęło na jego światopogląd.

Urodził się w Warszawie 22 czerwca 1941 roku. W dzieciństwie doświadczył piekła wojny. Mieszkał w wielu miejscach Polski, parał się różnymi zawodami . Między innymi właśnie te czynniki dały mu jako artyście wielowymiarowe spojrzenie twórcze. Podczas spotkania usłyszeliśmy bardzo odważne tezy, dotyczące życia i twórczości, o które może pokusić się jedynie człowiek doświadczony. Człowiek, który wiele widział i wie jak bardzo, pewne rzeczy w naszym życiu są błahe, a zarazem jako mało cenimy to co jest naprawdę ważne.

Andrzej Krzysztof Waśkiewicz poruszył również aspekt krytyki kultury. Sam, jako twórca w sposób naturalny zajął się krytyką. Chciał poznać sposoby oceniania literatury, by móc szlifować własny warsztat. Poruszył wpływ cenzury na twórczość w kolejnych dekadach. Omówił również, temat dotyczący roli poety w państwie.
Poeta przedstawił zebranym swoje wiersze. Sam stwierdził, iż jego twórczość wpisuje się w nurt awangardy krakowskiej, a Thomas Stearns Eliot był dla niego twórczym autorytetem. Zapytany skąd bierze się jego potrzeba pisania, stwierdził, że jest to całkowicie naturalne i wypływa z jego wnętrza. Jest świadom, że pisanie wierszy jest działalnością „męczącą”, którą ludzie się nie interesują.
Na poniedziałkowym spotkaniu wiele zostało powiedziane. Faktem, który cieszy była magiczna atmosfera na sali. Uczniowie ze spokojem i wielką uwagą przysłuchiwali się temu, co ma im do przekazania człowiek bogatszy doświadczeniem. Myślę, że takie spotkania są potrzebne uczniom naszej szkoły, pozwalają poszerzać horyzonty i spotkać wyjątkowe osoby.

Anna Balkiewicz, klasa II b medialna, II LO