Klasa biznesowa - nowy profil w naszej szkole

 

20 maja 2011 r. dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu Agnieszka Jurewicz podpisała umowę o współpracy z rektorem Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku prof. dr hab. Janem Wiśniewskim. Tym samym uczelnia ta stała się kolejnym po Uniwersytecie Gdańskim i PWSZ w Elblągu partnerem edukacyjnym elbląskiej „Dwójki”.
Ideą tego porozumienia jest utworzenie klasy matematycznej z podstawami biznesu oraz rozszerzonym językiem angielskim- business English pod patronatem naukowo – dydaktycznym WSB w Gdańsku.

Zobacz też:  info.elblag.pl/5,21615,II-Liceum-pozyskalo-nowego-partnera-edukacyjnego.html

Uczniowie tej klasy będą mieli okazję uczestniczyć w wykładach, ćwiczeniach i warsztatach prowadzonych przez pracowników naukowych WSB z zakresu matematyki, ekonomii, języka biznesu, public relations. Współpraca obejmuje także udział naszej młodzieży w międzynarodowych projektach, konkursach i Festiwalach Przedsiębiorczości w imprezach edukacyjnych i kołach naukowych wspólnie ze studentami WSB w Gdańsku.
Porozumienie zakłada, że współpraca z gdańską dotyczyć będzie wszystkich zainteresowanych uczniów II LO, np. oddzielna oferta edukacyjna dotyczy klas medialnych. Już teraz zapraszamy na wykład inauguracyjny dotyczący zagadnień public relations , który odbędzie się w połowie września 2011r.
To wspólne przedsięwzięcie ma na celu poszerzenie oferty edukacyjnej II LO.

 

Oprac. pani A.Antoniuk-Rumak